Stanovisko EVROPSKÉ KOALICE PRO PRAHU k blížícímu se výročí 21. srpna 1968

Evropa a svět | 18. Srpna 2018Stanovisko EVROPSKÉ KOALICE PRO PRAHU k blížícímu se výročí 21. srpna 1968

Lidé se nás ptají, proč kandidujeme v pražských volbách jako evropská koalice a co mají evropské hodnoty společného s komunální politikou. Padesáté výročí 21.srpna 1968 nabízí jednoduchou a srozumitelnou odpověď.

V roce 1968 chtěl český národ učinit volbu. Chtěl zvolit možnost, aby Češi mohli svobodně rozhodovat o svém životě, aby naše vlast mohla prosperovat na základě podnikatelské iniciativy jednotlivců, aby se talenty našich lidí mohly svobodně rozvíjet bez potlačování svobody myšlení a projevu. Český národ prostě chtěl, aby mohl žít jako evropský národ. Brutální vojenské a politické násilí spojené s hanebnou zradou tradičního česko-ruského přátelství vedlo k tomu, že svoji evropskou volbu český národ učinil až v roce 1989 po 20 letech politického a duchovního útlaku, mravního rozkladu, hospodářské devastace a života v kleci „tábora míru a socialismu“ obtočené ostnatým drátem.

Politiku nejde beze zbytku rozdělit na evropskou, českou a pražskou. Při každých volbách jde vedle konkrétních programů také o základní hodnotovou a politickou orientaci. I v komunálních volbách v Praze kandidují stoupenci prezidenta našeho státu, který se chce učit u čínské diktatury a chce uznat ruskou okupaci Krymu. Kandidují také přívrženci předsedy vlády, který nastoluje vládu finanční oligarchie v ruském stylu a parlament je pro něj, stejně jako pro Marxe a Hitlera, pouhou žvanírnou. Aby se tito lidé nemohli schovávat za nějaká vylhaná populistická hesla, nabízíme jasnou alternativu, jasné ano Evropě a Západu, jasné ne Orientu a autoritářství. Nabízíme občanům možnost znovu učinit a potvrdit evropskou volbu, tu možnost, o kterou byl český národ v srpnu 1968 tragicky připraven!

 

V Praze dne 17.srpna 2018 za Evropskou koalici pro Prahu,

Mgr. Miloš Rejchrt, evangelický farář a disident