8žije podporuje do Senátu Jiřího Witzanyho

Podporují mne | 28. Září 20188žije podporuje do Senátu Jiřího Witzanyho

V naší kontaktní kampani občas zaznívá otázka, koho podporujeme ve volbách do Senátu. Osmička žije nepostavila žádného kandidáta, protože jsme chtěli všechny síly soustředit na volby do zastupitelstva Prahy 8. Ale z rekordního množství 16 kandidátů v našem obvodu doporučujeme tři z nich (jsme si vědomi i jejich slabin, teď však chceme upozornit na jejich silné stránky):

Jedním z doporučených tří kandidátů je Jiří Witzany. Podle 8 žije je nejméně známý z relevantních kandidátů, nicméně v letech 1998-2010 byl tento profesor finanční matematiky výrazným opozičním zastupitelem hlavního města Prahy. Má optimální kombinaci vzdělání a politické zkušenosti; jeho otec (profesor katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT) předložil zajímavý návrh na opravu Libeňského mostu bez ochromení dopravy, jejž podpořila Česká komora architektů. Pro ty z nás, kdo chtějí v Senátu kandidáta zastupujícího celou Prahu, je to dobrá volba.

***

Pokud jde o ostatní demokratické strany, považovali jsme za zajímavý nápad, když místní TOP 09 chtěla zprvu nominovat ředitele ZŠ Lyčkovo náměstí Jana Kordu.
Poté však celostátní vedení vybralo jiného kandidáta - přednostu kliniky z Bulovky. Bohužel, dokud probíhá vyšetřování rozsáhlé korupce a zmanipulovaných zakázek v Nemocnici Na Bulovce, zůstáváme vůči němu zdrženliví.
Ostatní demokratičtí kandidáti nepředstavili dostatečně své názory. Zástupci nedemokratických stran pro nás vůbec nepřicházejí v úvahu.

Více viz FB 8žije