Daniel Kroupa podporuje Jiřího Witzanyho ve volbách do Senátu

Podporují mne | 14. Srpna 2018Daniel Kroupa podporuje Jiřího Witzanyho ve volbách do Senátu

Podporuji kandidaturu Jiřího Witzanyho do Senátu. Znám pana profesora mnoho let a vážím si ho nejenom pro jeho vědeckou a pedagogickou práci, ale i pro jeho občanské postoje, pro jeho demokratické smýšlení, evropanství názory a pro jeho politickou činnost. Na pražském magistrátě osvědčil odvahu a prozíravost, když se postavil proti nezodpovědnému hospodaření s vodou, proti neodůvodněnému zadlužování města a proti špatně připravenému projektu Opencard v Bémově éře. Kdyby jeho hlas byl vyslyšen, Praha mohla být o mnoho miliard bohatší. Jsem si jist, že bude-li zvolen Jiří Witzany do Senátu, bude svou funkci vykonávat poctivě a bude důstojně reprezentovat své voliče i všechny občany České republiky.

Daniel Kroupa