Rekomandace Miloše Rejchrta

Podporují mne | 3. Září 2018Rekomandace Miloše Rejchrta

Rekomandace  Alias  Kádrový posudek Jiřího Witzanyho: Senát Parlamentu České republiky významně ovlivňuje vztah občanů k zastupitelské demokracii také tím, že senátoři a senátorky se těší vážnosti a důvěře lidí, kteří je znají. V Senátu nechť nás zastupují výrazné osobnosti bystré mysli a pevných morálních zásad, které již prokázaly, že veřejný zájem je pro ně silnější pohnutkou než osobní ambice. Prof. Jiřího  Witzanyho znám jako člověka hluboce vzdělaného nejen v jeho oboru, nesmírně inteligentního, při tom však skromného, pevně zakotveného v hodnotách křesťanské tradice.  Vážím si ho a důvěřuji mu. Jiří Witzany do Senátu patří!    

 Miloš Rejchrt,  evangelický farář a disident