Dostupné bydlení ano, ale nevylijme s vaničkou i dítě! (Parlamentní listy)

Pražská politika | 28. Září 2018Dostupné bydlení ano, ale nevylijme s vaničkou i dítě! (Parlamentní listy)

Politické strany se v pražské volební kampani mohou přetrhnout s návrhy na zrychlení bytové výstavby. Posledním hitem je návrh na garantování hypotečních úvěrů nad rámec limitů ČNB. Nejde ale často o opatření, která přinesou více škody než užitku?

Stanovisko EVROPSKÉ KOALICE PRO PRAHU  k překotným návrhů na zvýšení dostupnosti bydlení

Politické strany se ve volební kampani mohou přetrhnout s návrhy na zrychlení bytové výstavby, které by údajně mělo vést k dostupnějšímu bydlení. Posledním hitem je návrh na garantování hypotečních úvěrů nad rámec limitů ČNB.

Evropská koalice pro Prahu podporuje zrychlení povolovacích procesů, vyhledávání a investiční přípravu vhodných pozemků a v neposlední řadě výstavbu městských bytů pro sociální účely, pro učitele, strážníky i další veřejné zaměstnance po vzoru Vídně. Zároveň však vnímáme rychlý růst cen jako důsledek dlouhodobě ekonomicky neudržitelné politiky záporné reálné úrokové míry (která je definována jako rozdíl nominální úrokové míry a inflace). Tento stav vede k přesunu investic do nemovitostí i ke zvýšenému zájmu o až příliš levné hypotéky, které jsou využívány nejen pro pořízení bytů k bydlení, ale také ke spekulaci či investici do nemovitostí. Vyvolaný rychlý růst cen nakonec nejvíc dopadá na ty, kteří potřebují opravdu bydlet. Tento vývoj lze přirovnat k cenové bublině na trhu nemovitostí v USA, které také předcházela politika úrokových sazeb a po níž následovala globální finanční krize. ČNB si je tohoto rizika velmi silně vědoma, a proto přichází kromě váhavého zvyšování úrokových sazeb i s kontraverzními regulatorními opatřeními, které mají za cíl přibrzdit růst hypotečního trhu.

Jako druhý systémový faktor je třeba uvést dramatické rozšíření modelu sdíleného krátkodobého ubytování typu airbnb, který vysává tisíce bytů z bytového fondu určeného pro dlouhodobé bydlení. Ani zde nepomohou aktivistické ústupky developerům, ale systémová regulace a důsledné zdanění příjmů ze sdíleného ubytování.

Snaha některých pražských politiků o zastavení růstu cen nemovitostí se podle našeho názoru podobá zoufalému úsilí o zastavení mořského přílivu, při němž může být zcela zbytečně vynaloženo mnoho prostředků a způsobeno mnoho škod, např. rozvolněním pravidel památkové péče, prosazení konceptu „zahušťování města“, nebo zástavbou zelených ploch. Před takovými kroky varujeme! Tento „příliv“ ve skutečnosti může být zastaven jen systémovými opatřením na úrovni monetární politiky a legislativy týkající se sdíleného ubytování. Populistický nápad na garantování hypotečních úvěrů nad rámec limitů České národní banky povede namísto zvýšení dostupnosti bydlení zcela opačným směrem k předlužení mnoha Pražanů a k dalšímu tlaku na růst cen bytů.

 V Praze dne 27.září 2018 za Evropskou koalici pro Prahu,

Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.