Parlamentní listy: Kam se podělo pojistné plnění za vyhořelý Průmyslový palác??

Pražská politika | 16. Září 2018Parlamentní listy: Kam se podělo pojistné plnění za vyhořelý Průmyslový palác??

Vyhořelý Průmyslový palác se má rekonstruovat za 1,25 mld. Přitom se nějak zapomnělo, jak to vlastně dopadlo s pojistným plněním za vzniklou škodu a zda firma, co za to všechno může, nebude náhodou draze rekonstruovanou památku dále vesele využívat.

Stanovisko EVROPSKÉ KOALICE PRO PRAHU ke kauze rekonstrukce vyhořelého Průmyslového paláce

Evropská koalice pro Prahu (EKP) souhlasí se záměrem rekonstrukce a dostavby levého křídla Průmyslového Paláce v areálu Výstaviště Praha 7 (usnesení ZHMP 39/4 na základě z 6.9.2018), zároveň ale Radu hl. m. Prahy žádá o vyčíslení ztrát a pojmenování viníků i příčin, které vedly k nutnosti vypsání této nákladné zakázky s předpokládanou hodnotou 1,25 miliardy Kč vedly.

Podstatnou skutečností, která je zamlčena v tisku Z-6769 pro zasedání ZHMP dne 6.9. k tomuto bodu, je to, že Průmyslový palác nebyl pojištěn vlastníkem, tedy HMP, avšak tehdejším nájemcem areálu, a to společností Incheba, a.s. a vyplacení pojistné částky kryjící pouze zlomek skutečné škody provázely dlouhé spory. Podle oficiálního prohlášení (viz také usnesení RHMP č. 612 z 23.4.2013) po mnoha finančních ústupcích vůči společnosti Incheba, a.s. mělo být HMP teoreticky v roce 2013 pojišťovnami vyplaceno pojistné plnění ve výši 281 mil. Kč. Považujeme za znepokojující, že tisk Z-6769 o vyplacení pojistného zastupitelstvo neinformuje a ve zprávách o plnění rozpočtu za roky 2013 a 2014 o vyplacení tohoto pojistného neexistuje v příjmové části rozpočtu zmínka. Pokud jde o ústupky vůči společnosti Incheba, a.s., lze zmínit mimo jiné usnesení ZHMP 20/64 ze dne 25.10.2012, jímž dochází k odpuštění pohledávky (z nezaplaceného nájemného) ve výši 127 mil a „narovnání vztahů“ mezi HMP.  Dalším zarážející skutečností je to, že ačkoliv společnost Incheba, a.s. měla na základě výše uvedeného rozhodnutí oficiálně opustit areál Výstaviště do roku 2016, podle svých vlastních stránek areál provozuje, a to zřejmě formou podnájemní smlouvy s městskou společností Rozvojové projety Praha, a.s.  Tisk Z-6769 přitom však nezmiňuje, ani neřeší otázku současné a budoucího nájemce Průmyslového paláce, tedy beneficienta schválené více než miliardové investice.

EKP podporuje rekonstrukci Průmyslového Paláce, ale i dalších staveb areálu Výstaviště a transformaci tohoto prostoru do parku sloužícího oddechu a rekreaci tak, jak bylo zamýšleno již v původní koncepci z konce 90. let. Žádáme však Radu HMP o otevřené informování o skutečném osudu problematického pojistného plnění, vyčíslení ztrát souvisejících s dosavadní nájemní smlouvou se společností Incheba, a.s. a pojmenování viníků této kauzy. Považujeme za nepřijatelné, aby nájemcem rekonstruovaného Průmyslového paláce byla přes proklamované ukončení spolupráce nadále společnost, která nese zodpovědnost za jeho vyhoření a zodpovídá za dlouhodobý úpadek areálu. 

Jiří Witzany, za Evropskou koalici pro Prahu