Představení Evropské koalice pro Prahu (Otázky MF Dnes)

Pražská politika | 10. Srpna 2018Představení Evropské koalice pro Prahu (Otázky MF Dnes)

Otázky MF DNES  - plné znění

Proč kandidujete do zastupitelstva hlavního města?

Jsme koalicí šesti rovnoprávných demokratických politických stran a hnutí zastoupených napříč celou kandidátkou. Nejsme spjati s nepříliš schopným a nedůvěryhodným vedením pražské radnice v minulých volebních obdobích a pražským voličům nabízíme nejen kvalitní program a důvěryhodnou kandidátku, ale také jednoznačně proevropsky a liberálně konzervativní politickou alternativu. V těchto volbách nejde pouze o lokální problémy našeho města, jakkoliv jejich význam nepodceňujeme. Otevřeně říkáme, Česká republika i její hlavní město Praha patří na západ i do Evropy

Jakého výsledku byste s vaší koalicí rádi dosáhli? 

 I když připustíme, že by jednotlivé koaliční strany nemusely přesáhnout hranici pro vstup do ZHMP, jsme si jisti, že společně toho můžeme dosáhnout. I kníže Svatopluk věděl, že svazek tři prutů je podstatně silnější než každý jednotlivě, v našem případě jich je dokonce šest! Za dobrý výsledek budeme považovat zisk zastupitelských mandátů. Z hlediska profesní kvalifikace i zkušeností našich kandidátů z komunální politiky ale nevidíme reálný důvod, proč bychom se nemohli stát vítěznou volební stranou, která nominuje svého lídra na pozici primátora hl. města Prahy

Jaká hlavní témata hodláte prosazovat?

 V obecné rovině se inspirujeme správně fungujícími modely západoevropských metropolí. Kvalita života obyvatel je měřítkem pro všechna oblíbená a úspěšná města, jako je Vídeň, Curych, Kodaň či Mnichov – k těmto městům se chceme přiblížit, jejich osvědčené postupy použít, a tak obnovit pověst Prahy jako nejkrásnějšího a nejoblíbenějšího města ve střední Evropě, pro Pražany i pro cizince, kteří mohou změnit negativní prognózu stárnutí a vymírání Prahy. Praha na tom není špatně, ale mohlo by tu být o hodně líp!

 Jako příklad konkrétních témat lze uvést:

Prosím, uveďte jména hlavních představitelů a kandidátů na prvních třech místech, případně jejich současné povolání.

 Na první třech místech kandidátky jsou: Jiřího Witzany, profesor fakulty financí VŠE se zkušenostmi z dlouholetého působení v ZHMP za SNK ED, dále předseda Evropské sítě proti chudobě v ČR a ředitel obnovené Diakonie dr. Karel Schwarz a na třetím místě architektka Barbora Peterková.

Na dalších místech kandidátky lze najít např. evangelického faráře a disidenta Miloše Rejchrta, Petra Krátkého, místopředsedu KČ a spolku Sokol Chodov, Jiřího Domlátila, předsedu KAN, Ing. Michala Struhu místopředsedu KONS, nebo za SMS Marii Boháčovou, členku správní rady Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

 Jiří Witzany, za Evropskou koalici pro Prahu